خدمات عروس منطقه ۶ تهران

خدمات عروس منطقه ۶ تهران

لیست آرایشگاه های منطقه ۶ تهران

آموزشگاه فاميلي ولي عصر -نبش فاطمي -ساختمان ? ۸۸۹۵۸۹۶۱
ابري خيابان سنايي نبش كوچه ۲۰ پل? ۶۶۷۱۲۸۹۱
اركيده بنفش ميرزاي شيرازي نرسيده به خ ك? ۸۸۸۹۳۰۹۲
اما ميرزاي شيرازي – كوچه ۷ – پلاك ۸۸۳۲۵۵۲۳ , ۸۸۳۰۸۳۱۰
بانوي الوند آرژانتين خ الوند نبش كوچه ن? ۸۸۶۷۱۲۲۵-۷
بزك خيابان قائم مقام بالاتراز چ ۸۸۷۳۵۴۴۳
پاكرو ميدان وليعصر – بعد از سينما ? ۸۸۸۹۶۶۰۷ , ۸۸۸۰۲۵۱۲
پريناز عباس آ باد خيابان سر افرازك? ۸۸۵۰۵۰۷۲
جواهر كارگر شمالي – روبروي مركز قل ۸۸۰۲۴۲۸۵
چهره آرا خيابان وليعصر – مقابل ضلع شم ۸۸۷۷۱۴۶۵
چهره سازان يوسف آباد -خ چهل ستون -بين كو ۸۸۹۵۴۵۵۹
خانه زيبايي شهلا كريم خان زند -خردمندشمالي ك? ۸۸۸۳۴۵۴۰
درنا ميدان ليعصر . خ بلوار كشاورز ۸۸۹۷۴۱۲۶
ديانا اول مطهري از سمت وليعصر . بي? ۸۸۹۰۱۶۸۷ , ۸۸۹۲۶۳۵۹
رمانتيك يوسف آباد -نبش فتحي شقاقي -ب? ۸۸۷۱۲۸۸۵
روژ خيابان وليعصر – بالاتر از سا ۸۸۶۷۳۱۸۷
روژين يوسف آباد غرب منبع آب پلاك آ ۶۶۶۵۴۰۵۱
رومينا خ گاندي بين كوچه ۲و۴ ساختمان ۸۸۸۸۱۹۴۱
روناك ميدان گلها خ مرداد روبروي ن? ۸۸۶۳۴۹۰۷
ساكورا كارگر شمالي -فاطمي غربي سين ۶۶۹۴۶۳۷۶
سايه ها ميدان آرژانتين -خيابان بخار ۸۸۷۴۹۳۹۷ , ۸۸۷۴۶۶۶۱
سپيد يوسف آباد خ ۲۸ غربي پلاك۲۷زنگ ۸۸۳۳۷۹۶۷
ستاره تابان تخت طاووس -كمي بعداز مترو مف ۸۸۸۲۶۸۰۱
سحر بانو خيابان وزراء -خيابان ۱۲ -پلاك ۸۸۷۱۷۳۷۴ , ۸۸۱۰۴۳۵۰
شقايق كارگر شمالي بين هشتم ونهم ط? ۸۸۰۰۱۸۵۲
عروس بلوار بلواركشاورزروبروي پارك لال ۸۸۹۶۱۹۶۱-۸۸۹۵۸۶۹۶-۸۸۹۸۱۰۷۷-۸۸۹۸۱۰۷۸
عروس سراي الهام يوسف آبادخيابان نهم بعد از ? ۸۸۱۰۸۳۲۲, ۸۸۷۰۵۸۰۵, ۸۸۷۰۵۸۰۶-۰۹۱۲۸۱۷۲۵۸۳-۰۹۳۵۲۲۴۵۶۰۲
فافا ميدان آرژانتين -خ ۳۵ الوند -خ ۸۸۷۰۷۷۷۱
گي شه (عروسك) ميدان هفت تير خ نعمت الله لط ۸۸۳۰۴۴۶۵
مام (سالن اپيلاسيون مام) خيابان مطهري بعد از چهاراه ? ۸۸۸۲۰۶۷۱ , ۸۸۳۲۱۹۹۲
ماه تابان يوسف آباد -بعد از كوچه ۶ -جنب ۸۸۷۱۹۲۴۶ , ۸۸۷۰۵۳۹۳
ملك آرژانتين الوند خيابان ۲۷ پلا ۸۸۷۸۸۴۴۱ , ۸۸۸۷۴۸۹۰ , ۸۸۶۷۰۸۱۴
ميترا بلواركشاورزخيابان عبدلله ز ۸۸۹۶۸۰۸۱-۸۸۹۶۵۷۹۰
نارون انتهاي بلواركشاورزساختمان ۶۶۹۳۲۵۸۱
نور گاندي جنوبي كوچه۵ پلاك ۱۶ ۸۸۷۷۴۹۷۹-۸۰
هلن يوسف آباد -ميدان كلانتري -ان ۸۸۰۶۱۰۹۷
ياس انتهاي بهشتي بعد از ميرزاي ? ۸۸۷۱۶۵۲۵-۸۸۷۲۰۷۸۱
ياس نقره اي ميدان انقلاب -خيابان كارگر – ۶۶۴۳۵۶۷۶ – ۶۶۵۹۷۷۰۱

آذین   تلفن: ۸۸۷۰۷۰۰۰     نشانی: اسدآبادی

آذین    تلفن: ۸۸۰۲۷۹۸۰    نشانی: کاج

آرایشگاه زنانه آفتاب تلفن: ۸۸۵۰۰۹۰۱  نشانی: خ آپادانا – میدان نیلوفر

آرایشگاه آی تکین  نشانی: یوسف آباد – کوچه ۵۴    تلفن: ۸۸۰۴۶۸۶۰

ابری   نشانی: فردوسی – جنب داروخانه رامین  تلفن: ۶۶۷۱۲۸۹۱

ابریشم  نشانی: آرژانتین – خیابان بیهقی  تلفن: ۸۸۷۳۲۱۱۸

آرایشگاه زنانه ارکیده بنفش    نشانی: کریمخان – میرزای شیرازی شماره تلفن: ۸۸۸۹۳۰۹۲
آرایشگاه اما     نشانی: میرزای شیرازی – کوچه ۷ –  تلفن: ۸۸۳۰۸۳۱۰

بانو    نشانی: وصال شیرازی     تلفن: ۶۶۴۱۴۴۰۹

آرایشگاه بانوی شرقی   نشانی: یوسف آباد – نبش خیابان ۵۷ –  تلفن: ۸۸۶۱۱۳۸۱
سالن زیبایی بتیسا   نشانی: خ فلسطین – بالاتر از کوچه نیلوفر –  تلفن: ۶۶۴۱۸۲۸۳
بزک   نشانی: قائم مقام – بالاتر از چهار راه مطهری  تلفن: ۸۸۷۳۵۴۴۳

پروانه طلائی   نشانی: خیابان ولیعصر – اول استادمطهری – روبروی هتل بزرگ تهران –  تلفن: ۸۸۹۰۰۸۴۹
پگاه    نشانی: میدان منیریه – خیابان معیری – تلفن: ۵۵۳۶۸۴۴۴-۵۵۳۸۱۹۱۵

چهره پردازان  نشانی: خیابان سهروردی شمالی –  تلفن: ۸۸۵۱۱۵۵۷

 

لیست آتلیه های منطقه ۶ تهران

کاری کاپری
قاسمی: ۶۶۹۴۳۹۳۲

عکاسان
میرانی: ۶۶۴۰۵۴۷۵

ایران فیلم
محلاتی: ۶۶۴۰۲۷۶۶

دنیای شیرین
شیرین: ۸۸۰۰۷۹۰۳

آتلیه دیدار
باقری: ۸۸۹۶۹۵۱۰

ناظری
ناظری: ۸۸۷۴۴۵۱۸

الپ
دانا: ۶۶۹۳۸۰۰۱

اشا
رشیدی: –۶۶۴۲۶۹۸۹

دنیای عکس
شریعتی: ۶۶۴۰۴۶۷۱

عکاسی مدل
کاشانی پور: ۶۶۴۶۵۸۴۷

آیریا
گلزاری: ۶۶۹۲۹۹۸۹

روزنه
رضائی: ۶۶۴۲۰۹۶۹

خانه عکس
زندیه: ۸۸۷۲۳۵۹۳

پرس
قاسمی : ۸۸۸۰۹۷۷۴

عکسان
میرانی : ۶۶۴۹۰۳۸۰

ظریفیان
پیروز بخت : ۶۶۴۰۷۰۸۹
ستودیو عکاسی آراز
قزریان: ۷۷۶۰۵۳۱۱

روزنه
رضایی: ۶۶۹۳۸۵۶۵
مژگان
خاتم ساز : ۶۶۹۳۲۴۸۰
تماشا
نوروزی: ۶۶۹۴۰۰۶۳

بانی فیلم
پرداختی: ۷۷۶۰۴۵۴۱
پارسه
حضرتی : ۸۸۹۶۸۰۶۷

عکاسی سحر
زلال: ۸۸۹۶۸۶۲۲

نیومکث
مساحی: ۸۸۷۸۴۷۹۹

ساچی
صفری : ۸۸۴۲۸۹۸۳

فام
نقی لو: ۸۸۳۴۳۲۰۱

نیلگون
اکبری: ۸۸۷۸۳۱۳۹
دیبا
بهروزی : ۶۶۴۰۸۴۶۸

فتو ساناز
پاپلیان: ۸۸۳۰۰۳۵۳

دید سوم
علی پور : ۶۶۹۲۶۰۰۷

مهر
دهقان: ۸۸۹۷۹۷۸۴

سارا
خزاعی: ۸۸۷۲۴۷۷۲

شایان
شعبانی طاری: ۶۶۴۲۱۵۳۲-۰۹۱۲۶۴۷۳۱۵۹-۶۶۹۴۱۰۱۵
فرانسوا
لطفی: ۸۸۳۳۱۹۵۰
زرتاک
آخوندزاده: ۶۶۹۲۷۹۷۰

بیتا
محکم: ۶۶۹۲۸۶۷۹
عکاسی کار من
فخرالدینی: ۶۶۴۶۱۱۶۸

دنیز
باستانی: ۸۸۰۰۷۵۵۶

فراسو
لطفی: ۸۸۰۰۷۰۷۹

عکاسی
مانی زاده: ۶۶۹۲۱۵۳۸

اشا
رشیدی: ۶۶۴۲۶۹۸۹

وطن خواه
وطن خواه: ۶۶۹۲۸۶۶۲

سعید
قائمی: ۸۸۰۲۲۹۵۹
فتوکاپ غفاری زاده
غفاری زاده: ۸۸۹۶۳۰۵۳
پیوند سبز
فرهادی: ۸۸۹۶۱۰۴۵

عکاسی کیان
حیدری: ۸۸۹۸۲۷۸۵

فتو کاپ
غفاری زاده: ۸۸۹۵۱۳۰۳

عکاسی اکبری
اکبری: ۶۶۴۶۲۱۴۳

کانن( فتو افشین)
دارابی: ۸۸۹۲۸۹۲۴

پدرام
امیدی: ۸۸۰۰۷۲۳۸

آناهیتا
برزگر نظری: ۸۸۰۶۱۴۱۹
زنگوله
یاداور: ۸۸۷۱۷۹۹۴

چاپ عکس رنگی روز
ملکی: ۸۸۶۳۹۴۱۲

لیست تالارهای پذیرایی منطقه ۶ تهران

نمونه فاطمی  – بین خیابان کاج و پروین اعتصامی – جنب نهصت سوادآموزی -۸۸۹۶۷۷۲۳~۴
کوثر – ولی عصر – روبروی سینما استقلال – ک. مولایی ۸۸۹۱۱۷۱۱
گلریز -سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) – نبش خیابان ۳۴ ۸۸۷۱۸۷۱۳

قصرگلها – بزرگراه شهیدگمنام – خ. ۲/۱ – ۸۸۹۵۰۵۰۰

علی بابا  – ولی عصر – بالاتر از میدان ولی عصر – ک. حسینی –  ۸۸۹۰۹۹۳۰
فلسطین طالقانی – نبش خیابان برادران مظفر -۶۶۹۶۵۳۷۳
قدس  – م. ولی عصر –  ۸۸۹۰۴۵۸۵
قصر شیرین – عباسپور (توانیر) –  ۸۸۷۷۲۴۰۱~

صبا طالقانی – بین چهارراه ولی عصر و فلسطین – خ. برادران مظفر –  ۶۶۴۶۹۲۹۳

طلایی- میرزای شیرازی – بالاتر از پمپ بنزین –  ۸۸۸۴۳۸۵۱

عصر جدید  – طالقانی – نبش خیابان وصال ۸۸۹۶۲۵۵۰

شب – نصرت – نرسیده به خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) -۶۶۴۲۱۷۶۱
شقایق -میرزای شیرازی – ک. دوم –  ۸۸۸۰۳۶۴۲
ستاره بلوار  – بلوار کشاورز – جنب سینما بلوار –  ۸۸۹۶۰۳۱۳

ستاره ولی عصر ولی عصر – بالاتر از میدان ولی عصر – ک. پرویز روشن –  ۸۸۸۹۰۰۷۶

سپیده  – انقلاب – نبش خیابان وصال شیرازی ۶۶۴۱۷۹۸۱
خان جان  ولی عصر – بالاتر از خیابان عباسپور (توانیر) – ۸۸۸۸۹۵۹۴

خانه هنرمندان – ایرانشهر – خ. موسوی (فرصت) – باغ هنر ۸۸۳۱۰۴۵۷~۸
تالار تفاهم – بلوار کشاورز – خ. کبکانیان – نبش کوچه دهم ۸۸۹۹۰۸۰۸

پردیس ویلا  – استادنجات الهی (ویلا) – نبش خیابان افشین ۸۸۹۲۵۲۴۹
تالار اشراف – ولی عصر – بالاتر از میدان ولی عصر – روبروی سینما استقلال ۸۸۹۰۳۹۸۹

پارس لوکس – سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) – خ. جهان آرا – نبش خیابان ۵۳ و ۵۵ ۸۸۰۴۱۵۵۵
پارسی  – بلوار کشاورز – خ. حجاب – روبروی پارک لاله –  ۸۸۹۵۷۵۸۱

پارک لاله -کارگر شمالی (امیرآباد) – ضلع غربی پارک لاله – نبش کوچه ارجمند – پ. ۱ ۶۶۹۱۲۱۴۰

بانک تجارت- خالداسلامبولی (وزرا) – نبش خیابان بهشتی –  ۸۸۷۱۱۹۴۶

بزرگ تهران  – مطهری (تخت طاووس) – تقاطع ولی عصر – ش. ۲ ۸۸۷۱۹۶۱۰

بلوار تهران – بلوار کشاورز – بالاتر از خیابان ۱۶ آذر – ۸۸۹۶۵۵۷۰

استقلال  – ولی عصر – بالاتر از میدان ولی عصر – نبش کوچه حسینی –  ۸۸۹۰۳۹۴۲

آریانا  – وصال شیرازی –  ۶۶۴۶۳۰۴۱
آفریقا ولی عصر – بالاتر از میدان ولی عصر – نبش کوچه رهبان – ۸۸۹۱۴۷۴۸

تالار پذیرایی تشریفاتی امپراطور پایتخت
به پیشنهاد ما فکر کنید..!! سال ها تجربه و سابقه درخشان در ارائه خدمات را با دیزاینی متفاو…

تالار پذیرایی پارس لوکس
تالار پذیرایی پارس لوکس با ظرفیت ۴۵۰ نفر در منطقه یوسف آباد واقع شده است.تالار پارس لوکس ب…

تالار پذیرایی شب طلایی
تالار پذیرایی شب طلایی دارای ظرفیت ۴۰۰ نفر جهت پذیرایی از میهمان های شما عروس و داماد های…

تالار پذیرایی آبگینه
تالار پذیرایی آبگینه با ظرفیت ۱۲۰۰ نفر در خیابان فاطمی واقع شده است.تالار آبگینه دارای سال…

تالار پذیرایی شب
تالار شب با  ظرفیت ۴۵۰ نفر و  با ریاست و مالکیت اقای مهندس حسن طلوعی در ۱۳۷۲متقا…

تالار پذیرایی هتل پارسیان انقلاب
تالار هتل پارسیان انقلاب دارای ظرفیت ۶۵۰ نفر می باشد.

تالار پذیرایی هتل پرشیا
تالار پذیرایی هتل پرشیا با ظرفیت ۴۵۰ نفر افتخار میزبانی از میهمانان شما عزیزان را دارا می …

تالار پذیرایی خیام (هتل ورزش)
تالار پذیرایی خیام در هتل ورزش دارای ظرفیت ۳۰۰ نفر بعد از بازسازی مجدد، در اردیبهشت …

تالار پذیرایی خانه سپید
تالار پذیرایی و عروسی خانه سپید دارای ظرفیت ۴۰۰ نفر می باشد.

 

لیست مزون عروس  منطقه ۶ تهران

 

کيميا

تلفن:۸۸۸۰۲۷۵۹, ۸۸۸۰۷۸۳۲

خيابان ولي عصر – تقاطع خيابان جويبار و زرتشت – ساختمان تکسان – طبقه دوم

شايان شهر

تلفن:۸۸۷۲۱۱۹۶

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي (يوسف آباد) – خيابان هفتم – پلاک ۸۲

حسيني

تلفن:۸۸۹۰۵۹۳۹

خيابان کريمخان زند – خيابان عضدي شمالي

 

صدف

تلفن:۸۸۹۵۰۱۲۲

– بلوار کشاورز – خيابان برادران عبداله زاده – خيابان رستاک

عروس تهران (سن سون

تلفن:۸۸۹۰۶۴۲۶, ۸۸۸۰۳۴۷۸

ميدان ولي عصر – ضلع شمال غربي – بازارچه اهدا – پلاک ۱۶ – طبقه اول غربي

 

اکسسير

تلفن:۸۸۹۴۱۵۴۰, ۸۸۹۲۵۰۳۲

خيابان ولي عصر – چهارراه طالقاني – خيابان بندر انزلي

 

درنا شيد

تلفن:۸۸۰۶۰۹۲۱

خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي (يوسف آباد) – خيابان اکبري

 

ميسون

تلفن:۸۸۸۹۰۷۲۲

خيابان کريمخان زند – ساختمان رضا

 

سپيد و سياه (شعبه ۲

تلفن:۸۸۹۵۴۵۷۵

ميدان جهاد (فاطمي) – خيابان جويبار – بن بست غفاري – مجتمع آناهيتا

 

مهسا

  1. ۸۸۲۶۱۹۱۴

کارگر شمالي (اميرآباد) – روبروي مرکز قلب تهران – کوچه مجد

مهديس

تلفن:۸۸۳۱۹۱۵۷

خيابان ايرانشهر شمالي – خيابان آذرشهر – پلاک ۳۰

شمس

تلفن:۸۸۰۲۴۴۳۵

خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي (يوسف آباد) – خيابان بيستون – نبش خيابان ۲۸ – جنب مسجد مسلم بن عقيل

 

اشرفی

تلفن:۸۸۸۰۹۴۳۸

خيابان انقلاب – بعد از خيابان استادنجات الهي (ويلا) – کوچه سمنان

 

پانتي

تلفن:۸۸۹۹۲۳۶۳-۸۸۹۷۵۸۳۵

خيابان فاطمي – خيابان جويبار – نبش چهارراه زرتشت – پلاک ۵۶۲

پارسا

تلفن: ۶۶۴۱۷۷۴۲ 
 خ ولیعصر-بالاترازجمهوری-خ لبافی نژاد

شهزاد

تلفن:۶۶۴۱۴۸۶۲ 
خ ولیعصر-خ لبافی نژاد

شهرنگ

تلفن: ۶۶۴۹۰۹۰۵ 
 خ ولیعصر-خ لبافی نژاد

سفارش

تلفن: ۶۶۴۶۲۲۰۲ 
خ ولیعصر-خ لبافی نژاد

ژورنال

تلفن:۶۶۴۱۸۸۷۳ 
 خ ولیعصر-خ لبافی نژاد

مهسا

تلفن: ۶۶۴۷۶۳۱۶ 
 خ ولیعصر-خ لبافی نژاد

دیبا

تلفن: ۸۸۹۸۳۹۴۶ 
 زرتشت غربی

داماد

تلفن: ۸۸۹۸۳۹۴۰ 
م فاطمی – خ زرتشت غربی

محفل

تلفن:۸۸۳۱۷۷۰۰ 
مفتح شمالی، نرسیده به چ زهره

آذین

تلفن: ۸۸۹۳۳۲۷۵ 
 ولیعصر

الیکا

تلفن:۶۶۴۰۵۰۱۲ 
 ولیعصر – بالاتراز جمهوری

رز

تلفن: ۶۶۹۷۳۱۹۸ 
 ولیعصر – بین جمهوری و امیراکرم

ندا

تلفن:۶۶۴۱۴۶۴۶ 
 ولیعصر – بین جمهوری و امیراکرم

مزون عروس پریا

تلفن: ۶۶۹۵۳۰۵۲ 
 ولیعصر – چ امیراکرم – خ لبافی نژاد – ساختمان ۲۶ – بالای بانک کشاورزی

فلورانس

تلفن: ۶۶۴۱۲۷۸۲ 
 ولیعصر – سه راه جمهوری

باوفا

تلفن: ۶۶۴۱۶۱۳۳ 
 ولیعصر – سه راه جمهوری

امیر

تلفن: ۶۶۹۵۹۴۱۴ 
 ولیعصر-خ لبافی نژاد

 

 

دفتر -ازدواج شماره۱۴۶ وطلاق شماره۱

-: ۶۶۹۲۷۰۷۲ 
 اسكندري شمالي-ك.خازني-پ.۴

دفتر اسناد رسمی ازدواج

-: ۴۴۷۰۲۸۴۲ 
 خ امیرکبیر-نبش کوهک-پ۱۹-طبقه اول-واحد۲

ازدواج شماره۴۳۹تهران

فراهانی: ۶۶۹۲۸۷۱۱ 
 خ کارگر-خ جمهوری-نبش خ یاسر

دفتر ازدواج-شماره۱۰۹

-: ۸۸۳۰۵۱۵۸ 
 سميه-بين خيابانمفتح و فرصت-سه راه رامسر-پ.۹۶

دفتر -ازدواج شماره۳۴۶

-: ۸۸۹۶۳۲۶۳ 
منطقه ۶ . فاطمي-ميدان گلها-خ كاج شمالي-پ.۱۰۴

دفتر -ازدواج شماره۱۳۵

-: ۸۸۹۵۰۳۹۶ 
 كارگر شمالي-بالاتر از فاطمي-نبش كوچه ديدگاه-پ.۶

ازدواج شماره۲۵تهران

طباطبائی: ۶۶۹۲۲۸۶۷ 
 م انقلاب-جمالزاده شمالی-بالاتراز خ اعتماد

دفتر -ازدواج شماره۳۲۴

-: ۸۸۹۰۳۴۵۸ 
 ميرزاي شيرازي-كوچه دوم و چهارم-كوچه فرعي ارفع-پ.۱۸-زنگ دوم

دفتر -ازدواج شماره۱۵۶ و طلاق شماره۷۰

-: ۸۸۷۲۵۹۰۳- 
وليعصر-بعد از خيابان بهشتي-روبروي مخابرات مطهري-پ.۹۹۵

دفتر -ازدواج شماره۴۲۱ وطلاق شماره۴۳۸

-: ۸۸۸۰۳۶۴۳ 
وليعصر-جنب خبرگزاري جمهوري اسلامي-ط.اول-پ.۸۸۵

دفتر رسمی ازدواج ۳۵۵

یوسفی : ۸۸۶۳۱۹۰۸ 
یوسف آباد ، خ فتحی شقاقی ، خ جهان مهر

 

لیست در حال تکمیل شدن است.

(لطفا مدیرانی که نام مراکز خدمات ورتبط با عروس  آنها در لیست موجود نیست لطفا نام و مشخصات تماس خود را به آدرس aroospage@gmail.com ارسال نمایند.)
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *